Archive for May, 2017

PBS Software

Monday, May 8th, 2017

PBS Software GmBH, SAP üzerinde veri arşivleme ve çıkarma konularını içeren Bilgi Yaşamdöngüsü Yönetimi konusunda 25 senedir lider bir fimadır.

PBS modüllerini kullanan SAP kullanıcıları arşivlenen tüm veriye veritabanı verisiyle beraber kesintisiz bir biçimde alıştığı formatta ve yüksek performans ile ulaşabilir.

SAP veri arşivleme yaparak aşağıdaki kazanımlar sağlanır
SAP veritabanında sürekli büyümenin kontrol altına alınması
Toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesi
Veriye erişim performansının arttırılması
Yedekleme süresinin azaltılması
Veritabanı bakım maliyetini azaltma
Denetimlerde aktif olmayan veriye kolay ulaşım
Yüksek veri sıkıştırma
PBS modülleri
SAP üzerinde standartlaştırılmış yazılım çözümleridir
Arşivlenen verinin SAP veritabanından görüntülendiği şekilde hiç bir kayıp olmadan gösterilmesini sağlar
Veritabanı ve arşivlenen veri aynı anda görüntülenebilir
Doküman akışlarında etkin navigasyonu sağlar
Temel SAP modülleri için mevcuttur (30‘dan fazla add-ons)
Arşivlenmek istenen verinin detaylı analizini yapar
SAP certified‘dır.

OpenText Archiving and Document Access for SAP® Solutions

Monday, May 8th, 2017

Kritik gelen/giden tüm evraklarınızı SAP işlem kodlarıyla ilişkilendirin. Gelen/giden faturalar, siparişler, irsaliyeler, İK personel dokümanları gibi süreç odaklı tüm iş dokümanlarınızı ve verilerinizi görüntüleyin.

OpenText Archiving and Document Access bir kuruma gelen/giden kağıt veya dijital formdaki evrağı SAP iş objeleriyle ilişkilendirir, SAP data ve dokümanlarının güvenli bir biçimde arşivlenmesini, saklanmasını, görüntülenmesini ve yönetilmesini sağlar. SAP modülü ve sistem bağımsızdır. Toplu doküman tarama, güvenliği yüksek dosyaların lokal taranması, printlistlerin arşivlenmesi, gelen maillerin SAP objeleriyle ilişkilendirilmesi, ilişkilendirilen dokümanlara özellik tanımlanmasını sağlar.
Document Access süreç-merkezli bir bakış açısıyla tüm iş data ve dokümanlarını Windows Explorer benzeri bir yapı ile görüntüleyebileceğiniz uyarlanabilir bir raporlama yapısı sunar.
Archiving and Document Access for SAP Solutions SAP çözümüne SAPGUI ve SAP NetWeaver® Portal arayüzlerinden doğrudan ulaşılabilir.

Open Text Archiving and Document Access çözümü;

* Kullanıcı için kullanım kolaylığı sağlar.
* Kağıt ve mikrofiş arşiv kullanımını azaltır.
* Ortak servis alanlarının kullanımını sağlar.
* Minimum kullanıcı eğitimi gerektirir.
* Dokümanları güvenli ve yasalarla uyumlu bir platformda saklar.
* Dokümanları uzun surely saklama formatlarına dönüştürebilir.
* Yüksek erişilebilirlik, replikasyon, dağıtım ve disaster recovery imkanı sağlar.
* Kağıt kullanımından kaynaklanan verimsizliği ortadan kaldırır.
* Daha hızlı ve daha verimli süreçler sağlar.
* Document access tüm iş dokümanlarına SAP içerisinden her zaman her yerden ulaşımı sağlar.
* Document acces SAP veri ve dokümanlarına iş süreçleri bazında kolayca ulaşımı sağlar.
* SAP iş objelerini 360 derece görüntüleme imkanı sağlar.

OpenText Content Suite Platform

Monday, May 8th, 2017

Dokümanlarınızı Dijitalleştirin, Yönetin, Yaşam Döngülerini Kontrol Edin

Günümüz iş dünyasında, dokümanların düzenlenmesi, yönetimi ve paylaşılması başarınız için kritik önem taşımaktadır. Rekabet avantajınızı devam ettirmek için, kritik iş bilgilerinize hızlı ve kolay ulaşmanız gerekir, böylece en iyi yaptığınız iş olan müşterilerinize hizmet etmeye daha çok zaman ayırabilirsiniz.

Open Text Doküman Yönetimi, kurumsal dokümanlarınızın yönetimi için harcadığınız zaman ve emeği azaltmanızda yardımcı olmak için gerekli olan temel araçları sağlar. Her türlü elektronik belgeyi bir merkezi havuzda güvenli bir şekilde yakalayın, düzenleyin ve kontrol edin. Doküman merkezli iş süreçlerini kontrol ederek, otomatik hale getirerek ve denetleyerek verimliliği artırmaya başlayın.

Kuruluşlar büyümeye devam ettikçe, binlerce ve hatta milyonlarca kağıt ve elektronik belgenin yönetim işi gittikçe daha zaman alıcı ve maliyetli olmaktadır. Bu bilgilerin büyük bir kısmı e-posta sistemleri veya paylaşılan sürücülerde kaybolabilir veya gizlenebilir. Dokümanların elde edilmesi ve düzenlenmesi için etkili bir araç olmadığında, bilgilerin akışı kesilebilir ya da hantal hale gelebilir.. Merkezi bir bilgi üssü olmadan, zamanı geçmiş dokümanlar kafa karışıklığına yol açar ve bunların imha edilmesi zor olabilir. Bilgi varlıklarınızın tümünün güvenli bir havuzda toplanması, doküman yönetimi için harcadığınız zamanı önemli oranda azaltabilir.

Bilgileri tek bir havuzda düzenleyin ve paylaşın

Doküman Yönetimi, kritik iş dokümanlarının yönetimi için gerekli özellikleri barındıran güçlü ve tamamen bütünleşik bir doküman yönetim sistemidir. Milyonlarca dosyayı düzenli ve hiyerarşik bir yapıda depolayın, yönetin ve erişin. Versiyon kontrolü ve denetim izleme fonksiyonları, doğruluk ve güncellik sağlamaktadır. Güçlü arama işlevi, kullanıcıların ihtiyacı olan şeyi ihtiyacı oldukları zaman kolayca bulmalarını sağlar. Sınıflandırmalar ve üstveriler içerik yazarları ve paydaşları belirlediği için, kullanıcılar konu uzmanlarını hızlı bir şekilde bulabilir.
Çalışanlarınıza yetki verin

Çalışanlarınızın günlük işlerini daha etkin ve daha doğru biçimde yerine getirmesine imkân verin. Kuruluşunuz bünyesinden gelen kritik bilgiler, merkezi, Web-tabanlı bir arayüz yoluyla hızlı bir şekilde toplanabilir. Her kullanıcı, bireysel tercihlere ve genel kullanıcı deneyimine göre kişiselleştirilebilen bir kişisel çalışma alanına erişim hakkına sahiptir. Kullanıcılar bilgileri sezgisel olarak düzenleyebildiği için, ihtiyacı olan şeye ihtiyacı oldukları zaman hızla ulaşabilirler. Çalışanlara paylaşılan dokümanların depolanacağı uygun bir yer sağlamak, e-posta ve paylaşılan ağ sürücülerinde yönetilmeyen çok daha az içerik kalması anlamına gelir.

Doküman yönetimi için gerekli araçları kullanarak, kurumsal bilgileri daha etkili biçimde yönetebilir ve yayabilirsiniz. Çekirdek kütüphane hizmetleri, süreç otomasyon araçlarına saydam olarak entegre edilir. Bütün önemli faaliyetler ve bilgiler iş akışına yönlendirilebilir ve kritik veriler kilit görev ve işlemlere dâhil edilebilirler. Çalışanlarınızın en son ve en güncel bilgilere erişmesini sağlayın. Kurumsal riske maruz kalma olasılığınızı azaltın; belge saklama ile ilgili uyum önlemlerini günlük iş faaliyetlerinizin bir parçası yaparak sektör standartlarını yerine getirin.

Stratejik başarı için insanlar, süreç ve içeriği planlı olarak yönetin

Doküman Yönetimini, çalışan bilgisi faydalarını gerçekleştirmek, iş süreçlerini iyileştirmek ve kurumsal bilgilerin değerini en üst düzeye çıkarmak için kullanabilirsiniz. Open Text Doküman Yönetimi, şirketinizdeki en iyi çalışanları bir araya getirir ve bunların iş ortaklarınız, tedarikçileriniz ve müşterilerinizle bağlantı kurmasını sağlar. Bilgi içeriğine erişimi iyileştirerek iş faaliyetlerinin düzene konulmasında yardımcı olur ve çalışan bilgilerinden en iyi şekilde yararlanılmasına olanak tanır.
Doküman Yönetimi ölçeklenebilir ve kolayca erişilebilir olduğu ve eskiden kalan belli başlı sistemlerle kolayca entegre olabildiği için, işletmenizde verimliliği önemli oranda iyileştirebilir, etkin çalışmayı artırabilir ve ürünleri daha düşük geliştirme maliyetleri ile piyasaya daha hızlı biçimde sunabilirsiniz.

Open Text Doküman Yönetimi Özellikleri

Havuz ve kütüphane hizmetleri

Bilgileri kişiselleştirilmiş çalışma alanları, klasörler ve bileşik belgelerde yakalayın, depolayın ve düzenleyin. Dinamik kısayollar, havuz içindeki herhangi bir doküman, klasör veya nesneye işaret eder.

Bilgi sınıflandırmaları

Sorgu hassasiyetini artırmak için zengin üstveri uygulayın. Önceden mevcut taksonomik sınıflandırmalar, kategoriler veya öznitelik değerleri uygulayarak dokümanları sınıflandırın.

Bilgi Çekme

Çoğu dosya formatı ve taksonomi sınıflandırmalarını sürükleyin ve indeksleyin. Tam metin, üstveri, XML ve doğal dil araması; sonuç sıralaması, özetleme, kümeleme, sonuç vurgulama vb. gibi gelişmiş arama fonksiyonları.
Dosya türleri için destek

Mühendislik çizimleri, sistem raporları, e-posta mesajları, dergiler veya zengin medya gibi çeşitli dosya türleri ile çalışın. Birden fazla belgeyi sıkıştırın, indirin, e-posta gönderin veya yazdırın.

Versiyon kontrolü

Versiyon kontrolü ve revizyon yönetimi sayesinde en karmaşık bileşik belgelerin dahi geçmişini yönetin. Kayda değer doküman versiyonlarını adlandırın. Bir kuşak oluşturmak veya yayınlanan versiyonları belirtmek üzere belirli versiyonlar için statik göstergeler oluşturun.

Süreç Yönetimi

Değişiklik yönetimi, doküman gözden geçirmesi veya onaylar için esnek ve güçlü süreç otomasyon araçları tasarlayın. Web formları, veri giriş sürecini kolaylaştırır.

Denetim izleri

Kapsamlı denetim izi işlevi, bir işlemin tarihi ve saatini, gerçekleştiren kişiyi, işlemin açıklamasını ve üzerinde kimin çalıştığı, kimin ayırdığı, vb. gibi ilgili doküman faaliyetlerini kaydeder. Bütünleşik bildirim işlevleri, havuz içindeki içerikte güncelleme olduğunda kullanıcılara bilgi verir.

Erişim kontrolü

Yetkisiz erişimi engellemek amacıyla azami dokuz izin seviyesi yapılandırılabilir. Roller ve gruplar atayın, kullanıcıların dokümanları görüp görmediğini kontrol edin, içeriklerini görüntüleyin ve bunları değiştirin veya silin.

Masaüstü entegrasyonu

Bilinen Microsoft Office masaüstü verimlilik araçları ile entegrasyon sağlayın. Kullanıcılar dosyaları Windows Explorer’dan doğrudan birleştirilmiş veri havuzuna sürükleyip bırakabilir.

Mevzuata uyum

Güvenli ve ölçeklenebilir bir doküman yönetimi çözümü uygulamak ve kanıtlanmış en iyi uygulamaları benimsemek, kurumsal yönetişim ve mevzuata uyum şartlarını yerine getirmenizi sağlayacaktır.

Hızlı yerleştirme ve kabul

Web-tabanlı arayüz ve açık mimari sayesinde, Doküman Yönetiminin yerleştirmesi hızlıdır ve devam ettirilmesi pahalı değildir.

OpenText Extended ECM for SAP® Solutions

Monday, May 8th, 2017

SAP Ortamında Kurumsal İçerik Yönetimi.

Bir çok iş süreci ticari ve hükümet kurumlarında işlemsel veri ve iş içeriğini kapsar. OpenText Extended ECM (SAP tarafından SAP Extended ECM by OpenText ismiyle satılmaktadır) SAP ERP’nin işlemsel süreç yönetimi kabiliyetlerini kapsamlı bir Kurumsal İçerik Yönetiminin (ECM) yetenekleri olan doküman yönetimi, kayıt yönetimi ve işbirliğini kullanarak arttırır.

OpenText Extended ECM ile, ERP ve ECM dünyalarını kayıtların kötü yönetim maliyetini ve riskini azaltarak, bilgi çalışanlarının verimliliğini arttırarak ve regülasyonlarla uyumlu çalışma yeteneğini geliştirerek tek bir çözümde birleştirebilirsiniz.

Sözleşme yönetimi, İK süreçleri, vaka yönetimi, vergi ve gelir yönetimi, hibe yönetimi, sözleşme yönetimi, takvim yönetimi, satıcı fatura yönetimi, bütçe hazırlama, performans yönetimi gibi iş süreçleri geniş hacimli iş içeriği kullanır. Bu içerik kağıt formunda, elektronik formda, e-posta, ofis belgeleri ve benzeri formlarda olabilir. İçerik yakalanmalı, yönetilmeli, saklanmalı ve doğru zamanda ve doğru yerde, doğru kullanıcıya ulaştırılmalıdır. “Doğru kullanıcı” bu bilgiyi görmeye yetkisi olan kullanıcıdır. “Doğru zaman” ihtiyaç duyulur duyulmazdır. “Doğru yeri” SAP kullanıcısı için SAP işlem kodlarında, non-SAP kullanıcılar için OpenText ECM web arayüzü, Outlook veya Windows Explorer olabilir.

OpenText Extended ECM her formdaki içeriği kendi hayat döngüsü içerisinde yönetir. OpenText Extended ECM arşivleme, kayıt yönetimi ve görüntü işleme (imaging) fonksiyonaltiteleri kullanarak bilgiyi güvenli ve otomatize edilmiş şekilde yakalar, saklar ve organize eder.

SAP ve ECM’in entegre edilmesinin önemli avantajları:

* SAP içeriğine web tabanlı erişim
* Tüm ilgili bilginin bir ekranda olması
* Hızlı arama
* SAP içerisinden tam kapsamlı ECM
* Non-SAP ve dış kullanıcılarla işbirliği
* MS Office entegrasyonu
* Depolama maliyetinin azaltılması
* BT konsolidasyon ve bakımı maliyetinin azaltılması
* BT yöntim maliyetinin azaltılması
* Data arşivleme için güvenli ve hızlı erşilebilir bir saklama ortamının sağlanması
* Hızlı fatura işleme , müşteri isteklerine hızlı cevap verebilme gibi konularda operasyonel etkinlik ve verimliliği arttırması
* Regulasyon uyumluluğu ve risklerden koruma
* Kurumsal bazda SAP içeriği de dahil kayıt yönetimi
* Tek bir merkezden geçerlilik süresi politikalarının belirlenmesi