Posts Tagged ‘pbs yazılım’

PBS Software

Monday, May 8th, 2017

PBS Software GmBH, SAP üzerinde veri arşivleme ve çıkarma konularını içeren Bilgi Yaşamdöngüsü Yönetimi konusunda 25 senedir lider bir fimadır.

PBS modüllerini kullanan SAP kullanıcıları arşivlenen tüm veriye veritabanı verisiyle beraber kesintisiz bir biçimde alıştığı formatta ve yüksek performans ile ulaşabilir.

SAP veri arşivleme yaparak aşağıdaki kazanımlar sağlanır
SAP veritabanında sürekli büyümenin kontrol altına alınması
Toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesi
Veriye erişim performansının arttırılması
Yedekleme süresinin azaltılması
Veritabanı bakım maliyetini azaltma
Denetimlerde aktif olmayan veriye kolay ulaşım
Yüksek veri sıkıştırma
PBS modülleri
SAP üzerinde standartlaştırılmış yazılım çözümleridir
Arşivlenen verinin SAP veritabanından görüntülendiği şekilde hiç bir kayıp olmadan gösterilmesini sağlar
Veritabanı ve arşivlenen veri aynı anda görüntülenebilir
Doküman akışlarında etkin navigasyonu sağlar
Temel SAP modülleri için mevcuttur (30‘dan fazla add-ons)
Arşivlenmek istenen verinin detaylı analizini yapar
SAP certified‘dır.