OpenText Archiving and Document Access for SAP® Solutions

Kritik gelen/giden tüm evraklarınızı SAP işlem kodlarıyla ilişkilendirin. Gelen/giden faturalar, siparişler, irsaliyeler, İK personel dokümanları gibi süreç odaklı tüm iş dokümanlarınızı ve verilerinizi görüntüleyin.

OpenText Archiving and Document Access bir kuruma gelen/giden kağıt veya dijital formdaki evrağı SAP iş objeleriyle ilişkilendirir, SAP data ve dokümanlarının güvenli bir biçimde arşivlenmesini, saklanmasını, görüntülenmesini ve yönetilmesini sağlar. SAP modülü ve sistem bağımsızdır. Toplu doküman tarama, güvenliği yüksek dosyaların lokal taranması, printlistlerin arşivlenmesi, gelen maillerin SAP objeleriyle ilişkilendirilmesi, ilişkilendirilen dokümanlara özellik tanımlanmasını sağlar.
Document Access süreç-merkezli bir bakış açısıyla tüm iş data ve dokümanlarını Windows Explorer benzeri bir yapı ile görüntüleyebileceğiniz uyarlanabilir bir raporlama yapısı sunar.
Archiving and Document Access for SAP Solutions SAP çözümüne SAPGUI ve SAP NetWeaver® Portal arayüzlerinden doğrudan ulaşılabilir.

Open Text Archiving and Document Access çözümü;

* Kullanıcı için kullanım kolaylığı sağlar.
* Kağıt ve mikrofiş arşiv kullanımını azaltır.
* Ortak servis alanlarının kullanımını sağlar.
* Minimum kullanıcı eğitimi gerektirir.
* Dokümanları güvenli ve yasalarla uyumlu bir platformda saklar.
* Dokümanları uzun surely saklama formatlarına dönüştürebilir.
* Yüksek erişilebilirlik, replikasyon, dağıtım ve disaster recovery imkanı sağlar.
* Kağıt kullanımından kaynaklanan verimsizliği ortadan kaldırır.
* Daha hızlı ve daha verimli süreçler sağlar.
* Document access tüm iş dokümanlarına SAP içerisinden her zaman her yerden ulaşımı sağlar.
* Document acces SAP veri ve dokümanlarına iş süreçleri bazında kolayca ulaşımı sağlar.
* SAP iş objelerini 360 derece görüntüleme imkanı sağlar.