OpenText Extended ECM for SAP® Solutions

SAP Ortamında Kurumsal İçerik Yönetimi.

Bir çok iş süreci ticari ve hükümet kurumlarında işlemsel veri ve iş içeriğini kapsar. OpenText Extended ECM (SAP tarafından SAP Extended ECM by OpenText ismiyle satılmaktadır) SAP ERP’nin işlemsel süreç yönetimi kabiliyetlerini kapsamlı bir Kurumsal İçerik Yönetiminin (ECM) yetenekleri olan doküman yönetimi, kayıt yönetimi ve işbirliğini kullanarak arttırır.

OpenText Extended ECM ile, ERP ve ECM dünyalarını kayıtların kötü yönetim maliyetini ve riskini azaltarak, bilgi çalışanlarının verimliliğini arttırarak ve regülasyonlarla uyumlu çalışma yeteneğini geliştirerek tek bir çözümde birleştirebilirsiniz.

Sözleşme yönetimi, İK süreçleri, vaka yönetimi, vergi ve gelir yönetimi, hibe yönetimi, sözleşme yönetimi, takvim yönetimi, satıcı fatura yönetimi, bütçe hazırlama, performans yönetimi gibi iş süreçleri geniş hacimli iş içeriği kullanır. Bu içerik kağıt formunda, elektronik formda, e-posta, ofis belgeleri ve benzeri formlarda olabilir. İçerik yakalanmalı, yönetilmeli, saklanmalı ve doğru zamanda ve doğru yerde, doğru kullanıcıya ulaştırılmalıdır. “Doğru kullanıcı” bu bilgiyi görmeye yetkisi olan kullanıcıdır. “Doğru zaman” ihtiyaç duyulur duyulmazdır. “Doğru yeri” SAP kullanıcısı için SAP işlem kodlarında, non-SAP kullanıcılar için OpenText ECM web arayüzü, Outlook veya Windows Explorer olabilir.

OpenText Extended ECM her formdaki içeriği kendi hayat döngüsü içerisinde yönetir. OpenText Extended ECM arşivleme, kayıt yönetimi ve görüntü işleme (imaging) fonksiyonaltiteleri kullanarak bilgiyi güvenli ve otomatize edilmiş şekilde yakalar, saklar ve organize eder.

SAP ve ECM’in entegre edilmesinin önemli avantajları:

* SAP içeriğine web tabanlı erişim
* Tüm ilgili bilginin bir ekranda olması
* Hızlı arama
* SAP içerisinden tam kapsamlı ECM
* Non-SAP ve dış kullanıcılarla işbirliği
* MS Office entegrasyonu
* Depolama maliyetinin azaltılması
* BT konsolidasyon ve bakımı maliyetinin azaltılması
* BT yöntim maliyetinin azaltılması
* Data arşivleme için güvenli ve hızlı erşilebilir bir saklama ortamının sağlanması
* Hızlı fatura işleme , müşteri isteklerine hızlı cevap verebilme gibi konularda operasyonel etkinlik ve verimliliği arttırması
* Regulasyon uyumluluğu ve risklerden koruma
* Kurumsal bazda SAP içeriği de dahil kayıt yönetimi
* Tek bir merkezden geçerlilik süresi politikalarının belirlenmesi